KVISK
Creative Pathways for Integration

and Employment through culture

 

VAD VI GÖR

 

PROJEKTET

 

KVISK är ett integrations- och arbetsmarknadsprojekt. Vi vill ge nyanlända kulturarbetare en möjlighet att lära sig hur den kreativa arbetsmarknaden ser ut i Sverige. Därför sker projektet som ett parallellt spår inom etableringen. Vi vill också ge den kreativa sektorn möjlighet att möta nya professionella kulturarbetare.

 

EU:s första grundprincip om integration fastställer att integration alltid är en dubbelriktad process. På samma sätt menar vi att mötet mellan nyanlända kulturarbetare och den kreativa arbetsmarknaden är ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter.

För den nyanlända kulturarbetaren sker utbytet i form av att en språkpraktik inom det område man är utbildad inom gör att man lättare lär sig svenska. Dessutom lär man sig det fack-språk man behöver för att, på sikt, kunna arbeta inom området. Genom att praktisera inom ett område får en också insyn i hur detta fungerar i en svensk kontext. Den kreativa sektorn får möjlighet att möta professionella som har med sig erfarenheter från en annan arbetsmarknad än den svenska. Något som motverkar de negativa rekryteringstrender som finns och som ger en ökad kompetens.

Projektet pågår från den 1 april 2017 till den 31 maj 2019.

 

SAMVERKANSPARTER

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och samverkar med flera organisationer. Dessa är  Landstinget i Sörmland, Region Östergötland, Nyföretagarcentrum i Sörmland och Östergötland samt Arbetsförmedlingen.

Om du klickar på loggorna nedan flyttas du till respektive organisations hemsida.

SAMVERKANSPARTER

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och samverkar med flera organisationer. Dessa är  Landstinget i Sörmland, Region Östergötland, Nyföretagarcentrum i Sörmland och Östergötland samt Arbetsförmedlingen.

Om du klickar på loggorna nedan flyttas du till respektive organisations hemsida.

 
 

VÅRA

MEDARBETARE

Här nedan hittar du oss som arbetar i projektet.

 

Om du klickar på en bild så kan du maila personen.

INTRESSANTA FAKTA